Akademia NASK
a a a a
Literatura
Literatura

Literatura

Wybrana literatura zawierająca wydawnictwa zwarte, podręczniki, programy nauczania oraz artykuły z czasopism dotyczących szeroko pojętej tematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.

Szukaj:
Pozycji: 68
Autor Tytuł Wydawnictwo Wydane
Jacek Pyżalski Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska Fundacja Dzieci Niczyje
Polskie Centrum Programu Safer Internet Aplikacje mobilne – szare komórki Twojej komórki Fundacja Dzieci Niczyje
Polskie Centrum Programu Safer Internet Do the Check Fundacja Dzieci Niczyje
Polskie Centrum Programu Safer Internet Materiały edukacyjne "Necio.pl - zabawa w Internet" Fundacja Dzieci Niczyje
Polskie Centrum Programu Safer Internet Pomyśl zanim wrzucisz. Poradnik dla rodziców na temat ochrony wizerunku dzieci w internecie. Fundacja Dzieci Niczyje
NASK (zespół Dyżurnet.pl) Procedury Dyżurnet.pl - Schemat rozpatrywania zażaleń NASK
Fundacja Dzieci Niczyje Umowa o bezpiecznym korzystaniu z Internetu Fundacja Dzieci Niczyje
Orange Bezpieczne media. Poradnik dla rodziców Orange
praca zbiorowa pod red. Łukasza Wojtasika Poradnik dla szkół „Jak reagować na cybreprzemoc” wydanie II (poprawione) Fundacja Dzieci Niczyje
Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski Psychologia Internetu Dom Wydawniczy Rebis 2001
Parry Aftab przeł. Barbara Nicewicz Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa Prószyński i S-ka 2003
Barbara Kunicka-Michalska Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego Zakład Narodowy im. Ossolińskich 2004
Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra, przekł. Jacek Partyka Gry komputerowe, Internet i telewizja: co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? eSPe 2006
Sebastian Tabor, red. Małgorzata Suświłło Niebezpieczny komputer i Internet // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006
Józef Bednarek, red. Mariusz Jędrzejko Zagrożenia w cyberprzestrzeni // W: Patologie społeczne Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2006
Agnieszka Korusiewicz Zagrożenia w sieci Internet Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 2007
Bartosz Danowski, Alicja Krupińska Dziecko w sieci Wydawnictwo Helion 2007
Bronisław Siemieniecki, red. nauk. Bronisław Siemieniecki Patologie związane z użytkowaniem Internetu // W: Pedagogika medialna Wydawnictwo Naukowe PWN 2007
Anna Andrzejewska (Nie)bezpieczny komputer: od euforii do uzależnień Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2008
red. Mirosław Kowalski Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem: praca zbiorowa Maternus Media 2008
Władysław Jacek Paluchowski Internet a psychologia: możliwości i zagrożenia Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska Cyberświat - możliwości i zagrożenia Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy 2009
Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży Hachette Polska 2009
Monica T. Whitty, Adrian N. Carr ; przekł. Tomasz Kościuk Dewiacje w cyberprzestrzeni // W: Wszystko o romansie w sieci: psychologia związków internetowych Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009
scenariusz, teksty Piotr Sajkowski, rys. Hubert Ronek Sieciaki.pl: na tropie bezpieczeństwa Nasza Księgarnia 2009
Fundacja Dzieci Niczyje Dziecko w Sieci: zapobieganie wykorzystaniu seksualnemu dzieci w Internecie: profilaktyka, prewencja, nowa legislacja Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Fundacja Dzieci Niczyje, eNACSO Dziecko w Sieci. The Right Click Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Fundacja Dzieci Niczyje Dziecko w Sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Fundacja Dzieci Niczyje Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Fundacja Dzieci Niczyje Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Rafał Lew-Starowicz Ochrona prawna dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w Internecie [w:] Dziecko w sieci, Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Fundacja Dzieci Niczyje Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie Fundacja Dzieci Niczyje 2010
Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010
Andrzej Augustynek Uzależnienie komputerowe. Diagnoza, rozpowszechnienie, terapia Difin 2010
Kamila Knol, Jacek Pyżalski Mobbing elektroniczny: analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych Fundacja Dzieci Niczyje 2011
Stanisław Kozak Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży Difin 2011
Jacek Pyżalski Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2011
Jacek Pyżalski Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych Kwartalnik Pedagogiczny 2011
oprac. Serafin Olczak Przemoc rówieśnicza i inne zagrożenia w Internecie: jak pomóc dziecku... Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 2011
praca zbiorowa, autorzy: Paulina Chocholska, Małgorzata Maryl, Anna Rywczyńska, Łukasz Wojtasik, Szymon Wójcik, Zespół Helpline.org.pl Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież Polskie Centrum Programu Safer Internet 2012
NASK, Fundacja Nauka i Wiedza Przewodnik "Łatwe hasło to złe hasło! Myslenie nie boli" NASK, Fundacja Nauka i Wiedza 2012
NASK, Fundacja Nauka i Wiedza Przewodnik "Zanim ujawnisz dane pomyśl. Myślenie nie boli" NASK, Fundacja Nauka i Wiedza 2012
Polskie Centrum Programu Safer Internet Zakup kontrolow@ny NASK, Fundacja Dzieci Niczyje 2012
NASK (w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet) Zostań znajomym swojego dziecka NASK 2012
NASK, Research.nk Prezentacja treści seksualnych przez młodzież poprzez wideoczaty NASK, Research.nk 2013
oprac. i red. Zuzanna Polak, Martyna Różycka, Michał Maranda Seria: Internet - Edukacja - Bezpieczeństwo. Zagrożenia internetowe - wybrane zjawiska NASK 2013
Fundacja Dzieci Niczyje Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online Fundacja Dzieci Niczyje 2013
Zuzanna Polak, Martyna Różycka, Michał Maranda Zagrożenia internetowe - wybrane zjawiska NASK 2013
red. Joanna Lizut, grupa ekspercka NASK: dr Agnieszka Wrońska, Marcin Bochenek, Piotr Bisialski, Martyna Różycka, Anna Rywczyńska, Krzysztof Silicki Zagrożenia cyberprzestrzeni kompleksowy program dla pracowników służb społecznych Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie oraz NASK 2013
red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Sylwia Ćmiel Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym: wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2013
Polskie Centrum Programu Safer Internet praca zbiorowa pod red. Agnieszka Wrzesień-Gandolfo Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów NASK, Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Polskie Centrum Programu Safer Internet Dbaj o fejs. Przewodnik dla młodzieży. Edycja II Fundacja Dzieci Niczyje 2014
red. Joanna Lizut, Agnieszka Wrońska E-zagrożenia nowym wyzwaniem dla służb społecznych NASK, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 2014
Polskie Centrum Programu Safer Internet Instagram Android. Czym jest? Fundacja Dzieci Niczyje 2014
oprac. Paulina Chocholska Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież: poradnik dla szkół Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Fundacja Dzieci Niczyje, GfkPolonia Seksting wśród polskiej młodzieży Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Polskie Centrum Programu Safer Internet Tumblr. Czym jest? Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Polskie Centrum Programu Safer Internet Twitter. Co to jest? Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Polskie Centrum Programu Safer Internet Zarządzanie mikropłatnościami w aplikacjach / In-App Purchases. App Store Fundacja Dzieci Niczyje 2014
Fundacja Dzieci Niczyje Zestaw materiałów programu "Nie daj się!" Fundacja Dzieci Niczyje 2014
red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego Difin 2014
Anna Andrzejewska Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne Difin 2014
Rafał Lange, Jan Osiecki Nastolatki wobec Internetu PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK) 2014
Fundacja Dzieci Niczyje Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzież Fundacja Dzieci Niczyje 2015
NASK Broszura Nastolatki wobec internetu NASK i Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 2015
NASK (zespół CERT Polska) Biuletyn OUCH! NASK cyklicznie
Polskie Centrum Programu Safer Internet Dwutygodnik "SieWie" Fundacja Dzieci Niczyje cyklicznie
Polskie Centrum Programu Safer Internet Magazyn "Numa Numa" Fundacja Dzieci Niczyje cyklicznie
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony