Akademia NASK
a a a a
Kompetencje cyfrowe
Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe

W Akademii NASK przykładamy ogromną wagę do kompetencji cyfrowych, których rozwój i doskonalenie we współczesnym społeczeństwie stanowi jeden z naszych głównych priorytetów. Nie tylko dbamy o wzrost poziomu bezpieczeństwa cyfrowego, ale również promujemy wszelkie formy kreatywnego i pozytywnego wykorzystania zasobów sieciowych oraz nowych technologii.

W ramach naszych działań prowadzimy różnorodne akcje i programy edukacyjne nakierowane na podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród nauczycieli, rodziców i opiekunów. Organizujemy seminaria i spotkania z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dotyczące problematyki zwalczania przestępstw internetowych popełnianych przeciwko małoletnim. Tworzymy materiały edukacyjne, których wykorzystanie pozwala na uatrakcyjnienie lekcji i zajęć prowadzonych we wszelkiego rodzaju placówkach edukacyjnych.

Od 2005 roku NASK jest koordynatorem Polskiego Centrum Programu Safer Internet, współtworzonego wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (Dawniej Fundacją Dzieci Niczyje).  W ramach programu prowadzone są liczne działania edukacyjne i promocyjne poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z Internetu oraz najnowszych technologii. Co roku organizowana jest międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Centrum, od samego początku swojego istnienia, jest również organizatorem Dnia Bezpiecznego Internet, którego celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.  

W ramach projektu KURSOR, realizowanego wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza, promujemy wykorzystywanie nowych technologii i multimediów w dydaktyce, działamy na rzecz rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych wśród uczniów, a także podniesienia poziomu świadomości na temat potencjalnych zagrożeń.  Do dzieci najmłodszych adresowany jest z kolei projekt „Plik i Folder”, który w przystępny i zabawny sposób, za pośrednictwem krótkich filmów edukacyjnych, tłumaczy podstawowe zagadnienia związane z obsługą komputera oraz korzystaniem z Internetu.

Prowadzimy również rozbudowaną działalność szkoleniową. W ramach projektu Cyberpol, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komendą Główna Policji, szkoliliśmy funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz profilaktyki zagrożeń. Z kolei w ramach projektu „Bezpieczni w szkole, bezpieczni w życiu – jak zadbać o bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci”, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przygotowaliśmy sieć liderów do prowadzenia zajęć dla społeczności szkolnej z tematyki zagrożeń sieciowych i wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych. Organizujemy również szkolenia eksperckie z dziedziny bezpieczeństwa sieci obejmujące swoim zakresem najważniejsze zjawiska i zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz metody ich zwalczania. 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony