Akademia NASK
a a a a
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jego przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB odniesienia się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści, w tym informacji związanych z działalnością szkoleniową, edukacyjną oraz popularyzatorską prowadzoną przez Akademię NASK.
Przyjmuję do wiadomości, że:
- NASK będzie przetwarzać moje dane osobowe przekazane na stronie https://akademia.nask.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.html w celu odniesienia się, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści związanych z działalnością szkoleniową, edukacyjną oraz popularyzatorską prowadzoną przez Akademię NASK;
- administratorem moich danych osobowych jest NASK-PIB; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl;
- podanie danych osobowych jest dobrowolne; przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odniesienia się do przesłanych przeze mnie zapytań lub innych treści lub prowadzenia dalszej korespondencji;
- przysługuje mi prawo żądania: wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
- przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych;
- moje dane osobowe nie są przez NASK wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony