Akademia NASK
a a a a
eksperci akademii nask
eksperci akademii nask

eksperci akademii nask

dr Agnieszka Wrońska 
Doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, inicjator i koordynator wielu programów i projektów animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań badawczych i dydaktycznych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Realizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Ekspert w projektach m.in.: Komisji Europejskiej Safer Internet, „Kursor”, „Podaj dalej – Senior dla Kultury”. Autorka licznych  publikacji oraz podręczników edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Anna Rywczyńska 
Kierownik Zespołu Szkoleń i Projektów Społecznych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytucie badawczym, ekspert w zakresie społecznych aspektów bezpieczeństwa sieciowego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ze specjalizacją Ekonomika Mediów oraz Archeologię w Instytucie Archeologii UW ze specjalizacją realizowaną w ramach Andyjskiej Misji Archeologicznej. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, jest prelegentką oraz organizatorką szeregu konferencji o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, współtworzy również szereg medialnych oraz edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa w Internecie dla najmłodszych. W ostatnich latach zaangażowana w prace grup eksperckich agencji ENISA dotyczących tematyki WEB 2.0 ("ENISA Virtual Group on Web 2.0 Security") oraz podniesienia świadomości o zagrożeniach on-line ("Awareness raising"). Od 2003 r. współorganizuje konferencję SECURE, najstarszą w Polsce cykliczną konferencję poświęconą bezpieczeństwu sieci i systemów ICT. Od 2007 r. jest wiceprzewodniczącą i współautorką międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w  Internecie". Od 2006 roku Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet .

Martyna Różycka
Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl. Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od czasów studiów związana z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Autorka książki "Strony Internetowe dla dzieci i młodzieży" oraz innych publikacji poświęconej różnym aspektom obecności dziecka w Internecie. Wcześniej pracowała w agencji PR, gdzie zajmowała się głównie PR internetowym. Od trzech lat związana z projektem „Safer Internet” – a szczególnie z polskim punktem kontaktowym, przyjmującym zgłoszenia o treściach nielegalnych i szkodliwych w Internecie. Jest prelegentem na konferencjach dla profesjonalistów oraz  prowadzi warsztaty dla dzieci.
 
Julia Piechna 
Od lipca 2007 pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie jest starszym specjalistą w Zespole Projektów Społecznych oraz koordynatorem serwisów internetowych w Polskim Centrum Programu Safer Internet. W swojej pracy w NASK Julia Gursztyn zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie, prowadzeniu kampanii medialnych oraz serwisów internetowych. Przed rozpoczęciem pracy w NASK, w 2007 r., pracowała jako asystentka w dziale personalnym firmy jobpilot Polska. Będąc na studiach, w latach 2004-2006, koordynowała w Polskiej Akcji Humanitarnej projekt edukacyjny „Pomagamy – nowoczesne pismo wolontariuszy”.  Jest również uczestniczką GLEN (Global Education Network of Young Europeans) - programu praktyk wolontariackich dla młodych ludzi w krajach rozwijających się. W ramach tego programu Julia Gursztyn spędziła 3 miesiące na stażu dziennikarskim w The Ghanaian Times w Ghanie. Jest absolwentką psychologii społecznej w Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych CSR Strategia Odpowiedzialnego Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zuzanna Polak
Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od ponad pięciu lat związana z realizacją projektu Safer Internet oraz innych projektów edukacyjnych w NASK – m.in. KURSOR. Jest specjalistą w Dziale Rozwoju, Polityk i Standardów – NC CYBER. Zaangażowana w działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania treści nielegalnych. W latach 2012-2014 była skarbnikiem zarządu stowarzyszenia INHOPE, zrzeszającego punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnych treści (hotline) w ponad 40 krajach.

Anna Maj
Pracuje w NASK od 2001 r., obecnie na stanowisku PR Menedżera. Od początku pracy w NASK zaangażowana jest w organizację konferencji SECURE nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Uczestniczy w projektach europejskich, m.in. od lat aktywnie wspierając swoim doświadczeniem projekt Safer Internet. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. PR w Dolnośląskiej Kasie Chorych i KGHM Polska Miedź SA.

Monika Gajewska-Pol
Absolwentka Wydziały Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W  NASK pracuje od 2003 roku, obecnie w Zespole Promocji. Aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu Safer Internet. Prowadzi działania promocyjne przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Zajmuje się także tłumaczeniami oraz działaniami marketingowymi. Wcześniej pracowała jako redaktor portalu promującego dziedzictwo narodowe Polski.

Julia Karłowska
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. W listopadzie 2013 roku dołączyła do zespołu Akademii NASK. Pracuje przy projekcie Safer Internet, organizując konferencje regionalne oraz koordynując wybrane akcje edukacyjno-popularyzatorskie. W ramach Akademii NASK prowadzi działania adresowane do osób starszych, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Przemysław Jaroszewski
Kierownik Zespołu Analiz Bieżących Zagrożeń w CERT Polska, działającym w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises. W swojej pracy odpowiada za tworzenie i dostarczanie usług z zakresu reagowania na incydenty. Jest aktywny w wielu międzynarodowych grupach operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antiphishing Working Group. Wielokrotny prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem w Polsce i zagranicą, m.in. SECURE, SEMAFOR, FIRST Annual Conference, APWG eCrime, Underground Economy.

Piotr Bisialski
Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK z 8 letnim doświadczeniem w branży ICT. Inżynier specjalizacji Systemy Teleinformatyczne na Wojskowej Akademii Technicznej. Uzyskał również tytuł magistra inżyniera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania ze specjalizacją Zarządzanie w teleinformatyce. Na co dzień realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykładowca w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP. 

Wojciech Wrzesień
Menedżer produktów telekomunikacyjnych w NASK z ponad 18 letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych i usług o wartości dodanej. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykładowca w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP. 

Anna Borkowska
Psycholog, socjoterapeutka, kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w NASK. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Trener programów profilaktycznych i autorka licznych programów szkoleniowych dla specjalistów.

Marta Witkowska
Psycholog i terapeutka analityczna, specjalista w Zespole Edukacji i Szkoleń NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci.
do góry Menu Strony

DROGI UŻYTKOWNIKU,

Przechodząc do serwisu poprzez kliknięcie odnośnika „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - przeglądarce internetowej, z której korzystasz.

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania Twojego z nich korzystania. Niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach mogą nie działać, jeżeli nie wyrazisz zgody na instalowanie plików cookies.

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu.


 

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in:

 • pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających;

 • umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności serwisów;

 • poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających.


 

W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów.
 

Wykorzystywane narzędzia firm trzecich

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np.

 • Google Inc.
  W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/technologies/cookies

 • Facebook
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

 • Youtube
  Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl


Podstawowe cookies są niezbędne aby strona mogła działać prawidłowo. Cookies funkcjonalne wykorzystujemy do analizowania wizyt na stronie internetowej. Pomoże nam to zrozumieć, jak często odwiedzane są poszczególne serwisy oraz pozwoli optymalizować i rozwijać stronę.