Akademia NASK
a a a a
eksperci akademii nask
eksperci akademii nask

eksperci akademii nask

dr Agnieszka Wrońska 
Kierownik Działu Akademia NASK w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytucie badawczym, doktor nauk humanistycznych, licencjonowany trener i superwizor, członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, inicjator i koordynator wielu programów i projektów animacji kulturalnej i środowiskowej, również międzynarodowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji zadań badawczych i dydaktycznych dla różnych grup wiekowych o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Realizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Ekspert w projektach m.in.: Komisji Europejskiej Safer Internet, „Kursor”, „Podaj dalej – Senior dla Kultury”. Autorka licznych  publikacji oraz podręczników edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych.

Anna Rywczyńska 
Kierownik Zespołu Szkoleń i Projektów Społecznych w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytucie badawczym, ekspert w zakresie społecznych aspektów bezpieczeństwa sieciowego. Ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ze specjalizacją Ekonomika Mediów oraz Archeologię w Instytucie Archeologii UW ze specjalizacją realizowaną w ramach Andyjskiej Misji Archeologicznej. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy międzynarodowej, jest prelegentką oraz organizatorką szeregu konferencji o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, współtworzy również szereg medialnych oraz edukacyjnych kampanii społecznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa w Internecie dla najmłodszych. W ostatnich latach zaangażowana w prace grup eksperckich agencji ENISA dotyczących tematyki WEB 2.0 ("ENISA Virtual Group on Web 2.0 Security") oraz podniesienia świadomości o zagrożeniach on-line ("Awareness raising"). Od 2003 r. współorganizuje konferencję SECURE, najstarszą w Polsce cykliczną konferencję poświęconą bezpieczeństwu sieci i systemów ICT. Od 2007 r. jest wiceprzewodniczącą i współautorką międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w  Internecie". Od 2006 roku Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet .

Martyna Różycka
Kierownik Zespołu Dyżurnet.pl. Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Od czasów studiów związana z tematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Autorka książki "Strony Internetowe dla dzieci i młodzieży" oraz innych publikacji poświęconej różnym aspektom obecności dziecka w Internecie. Wcześniej pracowała w agencji PR, gdzie zajmowała się głównie PR internetowym. Od trzech lat związana z projektem „Safer Internet” – a szczególnie z polskim punktem kontaktowym, przyjmującym zgłoszenia o treściach nielegalnych i szkodliwych w Internecie. Jest prelegentem na konferencjach dla profesjonalistów oraz  prowadzi warsztaty dla dzieci.
 
Julia Piechna 
Od lipca 2007 pracuje w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie jest starszym specjalistą w Zespole Projektów Społecznych oraz koordynatorem serwisów internetowych w Polskim Centrum Programu Safer Internet. W swojej pracy w NASK Julia Gursztyn zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci w Internecie, prowadzeniu kampanii medialnych oraz serwisów internetowych. Przed rozpoczęciem pracy w NASK, w 2007 r., pracowała jako asystentka w dziale personalnym firmy jobpilot Polska. Będąc na studiach, w latach 2004-2006, koordynowała w Polskiej Akcji Humanitarnej projekt edukacyjny „Pomagamy – nowoczesne pismo wolontariuszy”.  Jest również uczestniczką GLEN (Global Education Network of Young Europeans) - programu praktyk wolontariackich dla młodych ludzi w krajach rozwijających się. W ramach tego programu Julia Gursztyn spędziła 3 miesiące na stażu dziennikarskim w The Ghanaian Times w Ghanie. Jest absolwentką psychologii społecznej w Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych CSR Strategia Odpowiedzialnego Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Zuzanna Polak
Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od ponad pięciu lat związana z realizacją projektu Safer Internet oraz innych projektów edukacyjnych w NASK – m.in. KURSOR. Jest specjalistą w Dziale Rozwoju, Polityk i Standardów – NC CYBER. Zaangażowana w działalność edukacyjno-popularyzatorską w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz zwalczania treści nielegalnych. W latach 2012-2014 była skarbnikiem zarządu stowarzyszenia INHOPE, zrzeszającego punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnych treści (hotline) w ponad 40 krajach.

Anna Maj
Pracuje w NASK od 2001 r., obecnie na stanowisku PR Menedżera. Od początku pracy w NASK zaangażowana jest w organizację konferencji SECURE nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Uczestniczy w projektach europejskich, m.in. od lat aktywnie wspierając swoim doświadczeniem projekt Safer Internet. Wcześniej pracowała jako specjalista ds. PR w Dolnośląskiej Kasie Chorych i KGHM Polska Miedź SA.

Monika Gajewska-Pol
Absolwentka Wydziały Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. W  NASK pracuje od 2003 roku, obecnie w Zespole Promocji. Aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu Safer Internet. Prowadzi działania promocyjne przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Zajmuje się także tłumaczeniami oraz działaniami marketingowymi. Wcześniej pracowała jako redaktor portalu promującego dziedzictwo narodowe Polski.

Julia Karłowska
Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. W listopadzie 2013 roku dołączyła do zespołu Akademii NASK. Pracuje przy projekcie Safer Internet, organizując konferencje regionalne oraz koordynując wybrane akcje edukacyjno-popularyzatorskie. W ramach Akademii NASK prowadzi działania adresowane do osób starszych, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Przemysław Jaroszewski
Kierownik Zespołu Analiz Bieżących Zagrożeń w CERT Polska, działającym w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Z wykształcenia programista i psycholog społeczny. Ma kilkanaście lat doświadczenia w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a w swojej karierze zaangażowany był w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych ze współpracą zespołów reagujących oraz wymianą danych. Współautor materiałów szkoleniowych oraz trener w programach dla zespołów reagujących, m.in. TRANSITS oraz ENISA CERT Exercises. W swojej pracy odpowiada za tworzenie i dostarczanie usług z zakresu reagowania na incydenty. Jest aktywny w wielu międzynarodowych grupach operacyjnych, takich jak FIRST, TERENA TF-CSIRT, FI-ISAC czy Antiphishing Working Group. Wielokrotny prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem w Polsce i zagranicą, m.in. SECURE, SEMAFOR, FIRST Annual Conference, APWG eCrime, Underground Economy.

Piotr Bisialski
Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK z 8 letnim doświadczeniem w branży ICT. Inżynier specjalizacji Systemy Teleinformatyczne na Wojskowej Akademii Technicznej. Uzyskał również tytuł magistra inżyniera w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania ze specjalizacją Zarządzanie w teleinformatyce. Na co dzień realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykładowca w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP. 

Wojciech Wrzesień
Menedżer produktów telekomunikacyjnych w NASK z ponad 18 letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych i usług o wartości dodanej. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykładowca w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP. 

Anna Borkowska
Psycholog, socjoterapeutka, kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w NASK. Specjalista w zakresie wczesnej profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży, m.in. agresji i przemocy rówieśniczej, zagrożeń w cyberprzestrzeni, zaburzeń wieku adolescencji. Uczestniczka międzynarodowych projektów z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Trener programów profilaktycznych i autorka licznych programów szkoleniowych dla specjalistów.

Marta Witkowska
Psycholog i terapeutka analityczna, specjalista w Zespole Edukacji i Szkoleń NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzi szkolenia dla specjalistów w zakresie rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji i funkcjonowania nastolatków w sieci.
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony