Akademia NASK
a a a a
Akademia NASK
Akademia NASK

Akademia NASK

Akademia NASK jest działem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który prowadzi działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską instytutu. Jej powstanie było odpowiedzią na wyzwania jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii cyfrowych.

Akademia NASK odpowiada za rozwój działalności popularyzatorskiej i szkoleniowej instytutu. Współpracuje ściśle z Zespołem Dyżurnet.pl, funkcjonującym w strukturach NASK, odpowiadającym za przeciwdziałanie szkodliwym i nielegalnym treściom obecnym w internecie. 

Działania Akademii koncentrują się na szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa internetu, a w szczególności jego najmłodszych użytkowników. Akademia realizuje zarówno projekty niekomercyjne o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym oraz kursy i szkolenia przeznaczone dla instytucji i przedsiębiorstw.

Celem działań społecznych prowadzonych przez Akademię jest:
  • informowanie,
  • edukowanie,
  • działanie na rzecz budowania postaw sprzyjających tworzeniu i funkcjonowaniu bezpiecznego oraz przyjaznego internetu.

W ramach realizowanych działań eksperci Akademii przygotowują akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży jak też programy i scenariusze dla nauczycieli. Prowadzą także specjalistyczne seminaria i spotkania dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości dotyczące problematyki zwalczania przestępstw internetowych popełnianych przeciwko dzieciom.

Jednym z głównych projektów realizowanych przez Akademię NASK jest projekt Komisji Europejskiej Safer Internet – a od 2014 roku kontynuowany w ramach programu Connecting Europe Facility. Od 2005 roku NASK jest koordynatorem, współtworzonego z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje), Polskiego Centrum Programu Safer Internet  (PCPSI). W ramach projektu prowadzone są działania edukacyjne i promocyjne poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu. Od kilku lat Centrum organizuje corocznie międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce pod nazwą „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” oraz ogólnoświatowy Dzień Bezpiecznego Internetu.

Akademia NASK jest również pomysłodawcą i realizatorem szeregu innych projektów, których celem jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Realizuje ogólnopolski projekt KURSOR, który doczekał się już dwóch edycji, a w ramach którego powstają scenariusze zajęć oraz materiały multimedialne dla uczniów i pedagogów. Celem realizowanego wspólnie z Fundacją Nauka i Wiedza projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i multimediów w dydaktyce, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także budowanie świadomości o zagrożeniach internetowych.

Do najmłodszych adresowany jest multimedialny projekt „Przygody Plika i Foldera". Obejmuje on filmy, przedstawienia teatralne i interaktywne formy kontaktu z uczestnikami. 

Zainaugurowaliśmy akcję społeczną i konkurs na plakat „Tworzymy bezpieczny Internet”.  Przygotowane przez młodych artystów plakaty były prezentowane w Muzeum Plakatu w Wilanowie, w rożnych instytucjach i placówkach kulturalnych oraz przestrzeni publicznej wielu polskich miast.

Dział realizuje również specjalistyczne projekty szkoleniowe tj. projekt Cyberpol zrealizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komendą Główną Policji, którego celem było przeszkolenie funkcjonariuszy policji reprezentujących rożnego typu jednostki na temat zwalczania cyberprzestępczości oraz profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, czy projekt "Bezpieczni  w szkole, bezpieczni w życiu  – jak zadbać o bezpieczeństwo młodych użytkowników sieci” (program liderski organizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), którego celem jest przygotowanie sieci liderów do prowadzenia zajęć dla społeczności szkolnej z zakresu zagrożeń związanych z internetem i nowymi technologiami komunikacyjnymi. 

Nie zapominamy też o seniorach. Realizowane przez nas inicjatywy wpisują się w walkę z cyfrowym i kulturowym wykluczeniem dotykającym starsze osoby nie mające dotąd dostępu do sieci. Przykładem takich działań mogą być zrealizowane przez Akademię NASK dwie edycje projektu „Podaj dalej – Senior dla Kultury ”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Akademia NASK to również szkolenia eksperckie. Oferujemy specjalistyczne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa sieci. Szkolenia te przygotowywane są i prowadzone przez wybitnych ekspertów pracujących w NASK, a ich tematyka obejmuje najważniejsze trendy, zjawiska, zagrożenia cyberprzestrzeni i metody ich zwalczania. 

Działający w strukturach NASK zespół Dyżurnet.pl odpowiada za przeciwdziałanie treściom szkodliwym i nielegalnym obecnym w internecie i zgłoszonym do zespołu przez użytkowników sieci. Jest to jedyny działający w Polsce zespół przyjmujący informacje o publikowanych w Internecie treściach zabronionych prawem, przede wszystkim przedstawiających seksualne wykorzystanie dzieci. Zespół podejmuje działania na rzecz usunięcia tych treści z sieci. Dyżurnet.pl współpracuje ściśle z Policją oraz jest zrzeszony w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Internetowych Zespołów Reagujących (INHOPE).
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony