Akademia NASK
a a a a
Safer Internet
Safer Internet

Safer Internet

o projekcie

Projekt Safer Internet

Jednym z głównych projektów realizowanych przez Akademię NASK jest projekt Komisji Europejskiej Safer Internet (www.saferinternet.pl). Od 2005 r. NASK jest koordynatorem Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), w ramach którego wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacją Dzieci Niczyje) podejmuje działania przygotowujące dzieci i młodzież do bezpiecznego i kreatywnego korzystania z nowych technologii. Wszystkie inicjatywy realizowane były w latach 2005-2014 w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Od stycznia 2015 r. Centrum kontynuuje swoją działalność uczestnicząc w nowym programie Komicji Europejskiej „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty:

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. Projekt realizowany przez FDN i NASK we współpracy z Fundacją Orange. Więcej informacji: www.saferinternet.pl
 
Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały prezentujące seksualne wykorzystanie dziecka, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Projekt realizowany przez NASK. Więcej informacji: www.dyzurnet.pl

Pomoc telefoniczna i online - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony