Akademia NASK
a a a a
o projekcie
o projekcie

Akademia Bezpiecznego IT

Akademia Bezpiecznego IT

o projekcie


Projekt „Akademia Bezpiecznego IT- równe szanse na rynku pracy” to cykl bezpłatnych szkoleń realizowanych w latach 2013-2015 przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem szkoleń było podniesienie kompetencji ich uczestników z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych, a także z zakresu bezpiecznego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
Działania skierowane były do osób z dysfunkcją wzroku, oraz do osób w wieku powyżej 50-go roku życia, aktywnych zawodowo lub zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostały  dwie edycje szkoleń: I trwająca od X 2013- VII 2014 oraz II- obejmująca okres od IX 2014-V 2015. W ramach każdej edycji realizowane były 2 moduły szkoleniowe. Pierwszy z nich, „ECDL Core”, obejmował takie zagadnienia jak między innymi: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów czy arkusze kalkulacyjne. Drugi moduł, „IT Security”, poruszał tematykę bezpiecznego użytkowania systemu Windows, skutecznej ochrony przed oddziaływaniem złośliwego oprogramowania czy też kwestie zagrożeń związanych z handlem internetowym.  Zajęcia każdej z grup składały się zarówno z wykładów jak i ćwiczeń praktycznych. Dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, przygotowano specjalnie wyposażone pracownie.

Wraz z końcem każdego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymywali możliwość zdobycia certyfikatu ECDL Core (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, ECDL European Computer Driving Licence). Warunkiem jego zdobycia był pozytywny wynik z 7 bloków szkoleniowych. Certyfikat ten uznawany jest przez pracodawców na rynku międzynarodowym, a jego zdobycie jest równoznaczne z uzyskaniem kluczowych kompetencji z zakresu ICT. 
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
do góry Menu Strony